7/11-06

Benet er ikke helt bra så jeg må vente til i morgen med å trene.(kjedelig)